sosializm

sosializm
<lat. sosialis – ictimai, müştərək>
1. Sosialist inqilabı, burjua hakimiyyətinin devrilməsi və proletar diktaturası yaradılması, istismarçı siniflərin ləğv edilməsi nəticəsində qurulan dövlət və ictimai quruluş – kommunizmin birinci fazası.
2. Sosializm cəmiyyəti qurulması haqqında nəzəriyyə. Elmi sosializm.
3. Bərabərçilik və ya antaqonist ziddiyyətləri yumşaltma əsasında kapitalist cəmiyyətini islah etmək haqqında müxtəlif xırda burjua və burjua nəzəriyyələrinin adı. Xalqçı sosializmi. Xristian sosializmi.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • realizm — <lat. realis – maddi, həqiqi> 1. Həqiqi vəziyyəti, şəraiti, imkanları və qüvvələrin nisbətini dərketmə bacarığı. 2. Obyektiv varlığı və onun tipik xüsusiyyətlərini düzgün əks etdirməkdən ibarət bədii idrak üsulu, habelə ədəbiyyat və… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • Parti politique français — Partis et mouvements politiques français France Cet article fait partie de la série sur la politique de la France, sous série sur la politique. Cinquième Ré …   Wikipédia en Français

  • Partis et mouvements politiques francais — Partis et mouvements politiques français France Cet article fait partie de la série sur la politique de la France, sous série sur la politique. Cinquième Ré …   Wikipédia en Français

  • Partis et mouvements politiques français — France Cet article fait partie de la série sur la politique de la France, sous série sur la politique. Cinquième Ré …   Wikipédia en Français

  • Partis politiques francais — Partis et mouvements politiques français France Cet article fait partie de la série sur la politique de la France, sous série sur la politique. Cinquième Ré …   Wikipédia en Français

  • Partis politiques français — Partis et mouvements politiques français France Cet article fait partie de la série sur la politique de la France, sous série sur la politique. Cinquième Ré …   Wikipédia en Français

  • Liste des partis et mouvements politiques français — France Cet article fait partie de la série sur la politique de la France, sous série sur la politique …   Wikipédia en Français

  • cəmiyyət — is. <ər.> 1. Konkret tariximaddi həyat şəraiti ümumiliyi əsasında birləşmiş insan toplusu. İnsan cəmiyyəti. Cəmiyyətin inkişafı. Cəmiyyət tarixi. Cəmiyyət haqqında elm (cəmiyyətşünaslıq). – <Aşıq:> Sağ olun, əziz yoldaşlar, xalqa,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • iqtisadi — sif. İqtisadiyyatla bağlı olan, təsərrüfata aid olan. Ölkələr arasında iqtisadi əlaqə. İqtisadi məsələ. İqtisadi böhran. İqtisadi qanunlar. İqtisadi həyat. – «Kəşkül» hər məsələdən yazırdı, iqtisadi, ictimai, siyasi, ədəbi mövzuları… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • kollektivləşmə — «Kollektivləşmək»dən f. is. tar. Kolxozlarda birləşmə, sosializm prinsipləri əsasında ümumiləşmə. Kənddə kollektivləşmə. Kollektivləşmə işinə rəhbərlik etmək …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”